Styrelsen

Nederluleå Norra Trädgårdssällskap

Styrelsen

Adress: Sorteringsvägen 11

954 42 S. Sunderbyn

 

Ordföranden: Barbro Ström, 

strom.barbro@gmail.com, 070-334 44 76

 

Vice ordföranden: Britt-Inger Burman 

binge.burman@gmail.com


Kassör: Gunnel Sundkvist

g.sundkvist@mail.com, 070-325 61 59

 

Sekreterare: Ines Nilsson

inesnil@gmail.com

 

Ledamot: Åsa Flemström
a.flemstrom@me.com

 


Styrelsesuppleanter

Åke Hellström

tanakehel1@gmail.com, 070-343 44 65


Pedro Munoz Peres

pederin.munoz@yahoo.se, 070-625 20 97

 

 

Revisorer


Britta Wahlgren,

Tel 0920-25 44 90


Monika  Rutström

Tel  070-647 11 23


Revisorssuppleanter:


Gun Bergström

Valberedning

 

Leif Karlsson, sammankallande

leif.karlsson4004@gmail.com
070-523 55 34


 

öppen plats