Styrelsen

Styrelsen

Adress: Sorteringsvägen 11

954 42 S. Sunderbyn

 

Ordföranden: Barbro Ström, 

nederlulea.nnt@gmail.com, 070-334 44 76

 

Vice ordföranden: Åke Hellström 


Kassör: Gunnel Sundkvist

 

Sekreterare: Britt-Inger Burman

 

Ledamot: Åsa Flemström


Styrelsesuppleanter

Ines Nilsson


Pedro Munoz Peres

 

 

Revisorer


Britta Wahlgren,


Monika  Rutström


Revisorssuppleanter:


Gun Bergström

Valberedning

 

Leif Karlsson, sammankallande

Karin Sjölin